O nás

Dětská lékařka

MUDr. Jitka Dočkalová
Narodila jsem se v roce 1977 v Praze. Vystudovala jsem 3.LF UK v Praze. Začátky mojí profesní kariéry byly pod vedením primáře Prof. MUDr. Zbyňka Straňáka na neonatologickém oddělení v UPMD Podolí (8let), kde jsem pracovala na všech odděleních pro novorozence, včetně pohotovostních služeb. Následně jsem získávala odborné zkušenosti na Dětské klinice FTN (2roky). V rámci předatestační přípravy jsem působila na Klinice dětí a dorostu FNKV a na Klinice dětské chirurgie FTN. Od r.2019 jsem spolupracovala s MUDr. Fabiánovou v její ordinaci, od 1.6. 2021 jsem převzala její praxi, která je výborně vedena po všech stránkách (odborné, organizační a v neposlední řadě velmi lidské). Paní doktorka Fabiánová bude v naší ordinaci nadále spolupracovat. Způsobilost k výkonnu praktického lékaře pro děti a dorost jsem získala v r 2020. Jsem členkou České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů pro děti a Odborné společnosti pro praktické lékaře pro děti a dorost. Moji inspirací pro život i pro péči o mé pacienty je moje rodina, jsem vdaná a mám 3 děti.

Dětská sestřička

Bc. Šárka Mesnerová
Vystudovala bakalářský obor na 3.LF UK v Praze, v ordinaci pracuje od r. 2019